1669 پشتیبانی سریع
نمایندگی تعمیرات باکنشت

چگونه فولی زنجیر خشک کن لباس را بررسی کنیم؟

282 بازدید
چگونه فولی زنجیر خشک کن لباس را بررسی کنیم؟

تسمه، دور دیگ، زیر فولی زنجیر و روی فولی محرک موتور می‌گردد. فولی زنجیر (که کِشنده نیز نامیده می‌شود) شامل یک چرخ روی براکت متحرک متصل به یک فنر یا براکت کشنده می‌شود. اگر فولی زنجیر به درستی کار نکند، ممکن است به شل شدن تسمه منجر شود و در نتیجه دیگ چرخانده نشده یا شل چرخانده می‌شود. همچنین چرخ فولی خود ممکن است در صورت خرابی یاتاقان صدای جیغ ایجاد کند. اگر چرخ اصلاً نچرخد، ممکن با تسمه اصطکاک ایجاد کرده و در نتیجه به بوی سوختگی و صدمه دیدن تسمه منجر می شود.

هشدار: پیش از تلاش برای بررسی، نگهداری یا تعمیر، حتماً مواد ایمنی را مطالعه کنید.

پیش از بررسی فولی زنجیر، خشک کن لباس را از برق بکشید یا برق را از جعبه فیوز یا پنل قطع جریان قطع کنید تا از برق گرفتگی اجتناب شود.

دسترسی به فولی زنجیر، بسته به مدل خشک کن متفاوت است، اگر خشک کن شما پنل زیرین جلویی (صفحه محافظ) دارد، از آنجا شروع کنید. این بخش باید بالا آورده شده و جدا شود و یا ممکن است پیچ یا بست‌هایی   داشته باشد، همچنین ممکن است در گوشه‌ها یا در شکاف مرکزی بین پنل کیک و پنل اصلی داشته باشد. برای رهاسازی گیره، چاقوی بتونه زنی که با چسب نقاشی پیچیده شده است به شکاف فشار بیاورید و گیره را به سمت عقب هل دهید. نقطه دسترسی بعدی پنل عقبی است. پنل عقب چندین پیچ در گوشه‌ها دارد. آخرین روش دسترسی، برداشتن کل پنل جلویی است. پنل جلویی از بخش جلویی دیگ محافظت می‌کند و در نتیجه برداشتن آن دشوار است. بسته به مدل خشک کن، برداشتن پنل جلویی متفاوت است. در کل، پس از بلند کردن بخش فوقانی (ابتدا باید پیچ‌ها باز شوند)، باز کردن پیچ‌هایی که به پنل جلویی بسته شده اند و جدا کردن پنل از دیگ، دسترسی به فولی زنجیر حاصل می‌شود. زمانی که به داخل خشک کن می‌روید، مراقب گوشه‌های تیز داخل اتاقک و محافظ‌های داخلی باشید. به تسمه دسترسی پیدا کرده و آن را بکشید. باید سفت باشد و میزان کمی‌ کشیده شود. تسمه باید از زیر فولی زنجیر و از روی فولی موتور عبور کرده باشد. فولی زنجیر را به سمت موتور بلند کنید تا کشش روی تسمه برداشته شود و آن را از فولی موتور جدا کنید.

چرخ فولی زنجیر را بکشید، این چرخ باید به نرمی، آرام و بدون هر گونه تاب بگردد. بدنبال ترک یا خردگی باشید. اگر فولی زنجیر کشش مناسبی ندارد یا صدمه دیده است، باید تعویض شود. بسته به مدل خشک کن، کل مونتاژ یا تنها چرخ یا یاتاقان باید تعویض شود.

برچسب‌ها

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران

نام شما *
ایمیل شما *

 1669